**ขอความกรุณาโรงแรม,บังกาโล,รีสอร์ท,เกสต์ เฮาส์ ช่วยต้อนรับน้องหมา,น้องแมวด้วยครับ

-ถ้าท่านพอจะจัดที่ทางให้ได้ อาจจะแยกเป็นสัดส่วนหรือพักในห้องพักร่วมกับเจ้าของ

-ถ้าโรงแรมหรือที่พักของท่านพอจะรับได้ เช่นพื้นห้องเป็นกระเบื้อง,ไม้กระดานหรือวัสดุอื่นๆที่น่าจะโอ.เค.สำหรับน้องหมา,น้องแมว

หรือจะให้เจ้าของเตรียมกรงและอาหารไปด้วย ก็ได้อยู่แล้วครับ

** ผมขอออกหน้าแทนน้องหมา-น้องแมว ในการเรียกร้องสิทธิเหล่านี้ พวกเขาควรมีโอกาสเข้าพักในโรงแรมต่างๆได้ 
เจ้าของโรงแรม,บังกาโล,รีสอร์ท,เกสต์ เฮาส์และบ้านพักต่างๆก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% อีกทั้งจะเกิดอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
ประชาชนก็จะมีรายได้มากขึ้น เมื่อประชาชนเข้มแข็ง ประเทศชาติก็เข้มแข็งครับ

 

ขอกราบขอบพระคุณครับ

จตุพล และทีมงานฟุดฟิดฟอร์ฟัน.คอม
jatupol@fudfidforfun.com   หรือ
cyborg_bkk@hotmail.com หรือ
cyberknight_th@yahoo.com


 *รายชื่อโรงแรม,บังกาโล,รีสอร์ท,เกสต์ เฮาส์และบ้านพักทั่วไทย ที่อนุญาตให้น้องหมาเข้าพักได้

    http://www.dogcanstay.com/default.asp 
    (ขอกราบงามๆที่กลางใจของท่าน-แม้ว่าจะยังมีน้อยไปหน่อย แต่เชื่อว่าอีกไม่นาน ก็จะเหมือนกับในประเทศที่เจริญแล้ว)


*เผยเคล็ดง่ายๆสี่ขั้นตอนลดความเครียดรับมือกับภาวะน้ำท่วม (กรมควบคุมโรค)

 

 

     

 

 

 

                                        
                                                         <Home>