รับสอนอเมริกัน อิงลิช  -  รับสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติและลูกครึ่ง   -  เชี่ยวชาญการว่าความให้ชาวต่างชาติ  -  รับสอนเทนนิส
    
สุดยอดเส้นทางลัด ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
          "Englishแบบเข้มข้น แต่ก็ปน เรื่องฮา....B4 2 long Uจะคล่อง เรื่องภาษา
            ครูอาจารย์ นักเรียน      ควรแวะเวียน กันเข้ามา
            มา
laugh มา learn     มาเพลิดเพลิน กับการศึกษา"(โย่ว) (คลิกที่นี่)  
<The Funtastic Way to Learn English>
 อัพเดทสม่ำเสมอ พิเศษสำหรับสมาชิก
    เว็บสอนภาษา ที่ให้มากกว่าการสอนภาษา  .............    
 

   English is really crazy

       

       There is no egg in eggplant nor ham in hamburger; neither apple nor pine in pineapple. English muffins were not invented in England or French fries in France. Sweetmeats are candies, while sweetbreads, which aren't sweet, are meat. We take English for granted. But if we explore its paradoxes, we find that quicksand can work slowly, boxing rings are square, and a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.

And why is it that writers write, but fingers don't fing, grocers don't groce, and hammers don't ham? If the plural of tooth is teeth, why isn't the plural of booth beeth? One goose, 2 geese. So, one moose, 2 meese? One index, two indices? Is cheese the plural of choose?

If teachers taught, why didn't preachers praught? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat?

In what language do people recite at a play, and play at a recital?

Ship by truck, and send cargo by ship? Have noses that run and feet that smell? Park on driveways and drive on parkways? How can a slim chance and a fat chance be the same, while a wise man and a wise guy are opposites? How can the weather be hot as hell one day and cold as hell another?

When a house burns up, it burns down. You fill in a form by filling it out, and an alarm clock goes off by going on.

When the stars are out, they are visible, but when the lights are out, they are invisible. And why, when I wind up my watch, I start it, but when I wind up this essay, I end it.-------------------


  Twenty-one reasons why English is fun to learn.

 

1. The bandage was wound around the wound.

2. The farm was used to produce produce.

3. The dump was so full it had to refuse more refuse.

4. We must polish the Polish furniture.

5. He could lead if he would get the lead out.

6. The soldier decided to desert his dessert in the desert.

7. Since there was no time like the present, he thought it was time to present the present.

8. A bass was painted on the head of the bass drum.

9. When shot at, the dove dove into the bushes.

10. I did not object to the object.

11. The insurance was invalid for the invalid.

12. There was a row among the oarsmen on how to row.

13. They were too close to the door to close it.

14. The buck does funny things when does are present.

15. A seamstress and a sewer fell down into a sewer line.

16. To help with planting, the farmer taught his sow to sow.

17. The wind was too strong to wind the sail.

18. After a number of injections my jaw got number.

19. Upon seeing the tear in the painting I shed a tear.

20. I had to subject the subject to a series of tests.

21. How can I intimate this to my most intimate friend?


Did You Ever Wonder?(เคยสงสัยกันบ้างมั้ยครับว่า...?)

--------------------------------------------------------------------------------

Can you cry under water?

How important does a person have to be before they are considered assassinated instead of just murdered?

If money doesn't grow on trees then why do banks have branches?

Since bread is square, then why is sandwich meat round?

Why do you have to "put your two cents in"...but it's only a "penny for your thoughts"? Where's that extra penny going to?

Once you're in heaven, do you get stuck wearing the clothes you were buried in for eternity?

Why does a round pizza come in a square box?

What did cured ham actually have?

How is it that we put man on the moon before we figured out it would be a good idea to put wheels on luggage?

Why is it that people say they "slept like a baby" when babies wake up like every two hours?

If a deaf person has to go to court, is it still called a hearing?

If you drink Pepsi at work in the Coke factory, will they fire you?

Why are you IN a movie, but you are ON TV?

Why do people pay to go up tall buildings and then put money in binoculars to look at things on the ground?

How come we choose from just two people for President and fifty for Miss America?

Why do doctors leave the room while you change? They're going to see you naked anyway.

If a 911 operator has a heart attack, whom does he/she call?

Why is "bra" singular and "panties" plural?

 

 


 

 

.
Fudfidforfun
Learn & Laugh Simultaneously
 เสริมสร้างปัญญา ฮากระจาย
 <Previous>< Home ><Next>
 


Copyright (C)
2003 By www.fudfidforfun.com All rights reserved.